İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11. maddesinde kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesine ilişkin talepte bulunma hakkı düzenlenmiştir.

 KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Fırat Teknik Hırdavat kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi iletmeniz gerekmektedir. Talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 6. maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir. 

BAŞVURU YÖNTEMİ 

Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğinizi gösterir belgelerle birlikte Fırat Teknik Hırdavat ait Şerifali Mah. Necip Fazıl Bulv. Şehit Sk. No42 Y.Dudullu, Ümraniye, İstanbul  adresine bizzat veya posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz. 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak doldurulmuş başvuru formunu, tarafınıza ait KEP adresinden Fırat Teknik Hırdavat ait şirket mail adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilirsiniz. 

Ayrıca Noter kanalıyla veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkânı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yönteme imkân verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

 1 BAŞVURU FORMU İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ 

Adı Soyadı: 

Uyruk: ☐Türkiye ☐Diğer: (lütfen belirtiniz)

TCKN veya Pasaport No / Yabancı Kimlik No: 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi: 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: Elektronik posta adresi: 

Telefon No / Faks No: 

 

 

 

Fırat Teknik Hırdavat ile olan ilişkiniz 

☐ Şirket Çalışanı / Eski Çalışan                   Çalıştığı yıllar: 

☐ Çalışan adayı                                             Başvuru tarihi:  

☐ Stajyer / Stajyer Adayı                             Açıklama: 

☐ Müşteri                                                     Açıklama:

☐ Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi:                    Açıklama:

☐ Ziyaretçi                                                   Açıklama:

☐ Diğer                                                         Açıklama:

BAŞVURU İÇERİĞİ

Başvuru Yapılan Veri SorumlusuFırat Teknik Hırdavat Mak. Ve Kim. San. Tic. Ltd. Şti.

Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu 

1. ☐ Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 

2. ☐ Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum. 

3. ☐ Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 4. ☐ Kişisel verilerimin yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması söz konusu ise, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

 5. ☐ Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum. 

6. ☐ Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz.) 

7. ☐ Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum. 

8. ☐ Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ediyorum. 

9. ☐ Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. (Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.) 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

6 veya 8 numaralı talepler seçilmişse, başvurunuza eksiksiz şekilde yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. 

İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Veri sorumlusu olarak yetkisiz kişilerin başvuruda bulunarak kişisel verilere yetkisiz şekilde erişmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklı tutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlem yapan kişi hakkında yasal yollara başvurulacaktır. 

Tarih: 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı: 

İmza (KEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza kullanılabilir): 

(Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.)

GENİŞ ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ.

SİZLERE ÖZEL HİZMET VE FİYATLARIMIZDAN FAYDALANMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.