KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

1.Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") uyarınca, Fırat Teknik Hırdavat Makine Ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. ("Şirket") tarafından, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve korunduğu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimiz, aşağıdaki kategorilerde kişisel verilerinizi işlemektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum tarihi vb.
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres vb.
 • Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı adı, şifre, abonelik bilgileri vb.

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Müşteri hizmetleri desteği
 • Hizmetlerin geliştirilmesi ve özelleştirilmesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Şirketimizin yurtiçinde ve yurtdışında bulunan iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin aktarılacağı yerler arasında, özellikle Türkiye yer almaktadır.

 

5. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Verilerinizin yetkisiz erişim, kayıp veya ifşa edilmesine karşı korunması için en yüksek güvenlik standartlarına uyulmaktadır.

 

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve GDPR kapsamında, kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
 • KVKK ve GDPR uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

 

7. İletişim

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü soru ve talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz:

 

Fırat Teknik Hırdavat Makine Ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

Adres: Şerifali Mah. Necip Fazıl Bulv. Şehit Sk. No: 42 Ümraniye / İSTANBUL 

E-posta: kvkk@firatteknik.com

Telefon: 0216 420 41 86 

GENİŞ ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ.

SİZLERE ÖZEL HİZMET VE FİYATLARIMIZDAN FAYDALANMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.